Anpassa
nödvändigt.se | När McDonalds öppnade sin första restaurang i Kuwait var kön till drive-in delen över 11 km lång. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

När McDonalds öppnade sin första restaurang i Kuwait var kön till drive-in delen över 11 km lång.