Anpassa
nödvändigt.se | Högerhänta sägs leva i genomsnitt 9 år längre än vänsterhänta. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

Högerhänta sägs leva i genomsnitt 9 år längre än vänsterhänta.