Anpassa
nödvändigt.se | Somliga tror att fredagen den 13:e betraktas som en otursdag för att Judas var den 13:e vid middagsbordet när Jesus blev förrådd. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

Somliga tror att fredagen den 13:e betraktas som en otursdag för att Judas var den 13:e vid middagsbordet när Jesus blev förrådd.