Anpassa
nödvändigt.se | Varje dag sysselsätter svenska Kriminalvården cirka 5 000 intagna i fängelse med arbete, utbildning och behandling. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

Varje dag sysselsätter svenska Kriminalvården cirka 5 000 intagna i fängelse med arbete, utbildning och behandling.