Anpassa
nödvändigt.se | Tango dansas i fyrtakt och tempot är 31-33 takter per minut. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

Tango dansas i fyrtakt och tempot är 31-33 takter per minut.