Anpassa
nödvändigt.se | Att en inbrottstjuv i Texas fick sitt straff höjt från sju till åtta år, sedan han klagat att 7 var hans otursnummer. | nodvandigt.se | nödvändig | nodvandig

Att en inbrottstjuv i Texas fick sitt straff höjt från sju till åtta år, sedan han klagat att 7 var hans otursnummer.